Privatspolitik

 
Her kan du læse, hvordan Kbs Company ApS håndterer personoplysninger.
 
    1.    Dataansvarlig
Kbs Company ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Vores kontaktoplysninger er:
Bossa Noga Sko
Algade 52
5750 Ringe
Telefon: 62 60 11 50
Mail: bossanogasko@gmail.com
CVR-nr.: 26556449
 
    1.    Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 
    •    Besøg på hjemmeside
 
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:
 
    •    type af browser
    •    søgetermer
    •    IP-adresse
    •    netværkslokation
    •    informationer om computer
 
Formålet med indsamlingen
Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
 
Retsgrundlaget
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 
Modtagere af oplysninger
Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.
 
Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt, i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem,  når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
 
    •    Køb eller kommunikation via hjemmeside
 
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:
 
    •    navn
    •    adresse
    •    mailadresse
    •    telefonnummer
    •    betalingsmåde
    •    leveringsønsker
    •    IP-adresse
 
I tilfælde af, at det er nødvendigt, at få oplyst dit konto nummer, p.g.a. tilbagebetaling, vil denne mail blive slettet efter 1 år.
 
Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.
 
Retsgrundlaget
 
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
 
Modtagere af oplysninger
 
DAO der forestår leveringen af de købte varer til dig.
 
Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum
Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år.
 
    •    Tilmelding af nyhedsbrev
 
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:
    •    navn
    •    mailadresse
 
Formålet med indsamlingen
At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.
 
Retsgrundlaget
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 
Modtagere af oplysninger
Eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.
 
Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum
Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
 
    1.    Dine rettigheder
 
Ret til at se oplysningerne
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.
 
    1.    Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.
 
    1.    Klageinstans
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk