Privatpolitik

Herunder finder du vores generelle handelsbetingelser, som danner grundlaget for tilvejebringelsen af alle tjenester på Bossanogasko.dk. På Bossanogasko.dk tilbyder vi en personaliseret shopping- og service oplevelse tilpasset dine interesser og behov.

 

INDGÅELSE AF KØBSAFTALE OG LEVERING AF VARER

1.1 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på Bossanogasko.dk. Når du bestiller varer, indgår du en købsaftale med Bossa Noga Sko og den respektive partner varer. Bossa Noga Sko partnerne er specifikt identificeret under hver enkelt vares produktinformation.

1.2 Ved at klikke ”Afsend bestillingen og betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret på din Bossa Noga Sko konto, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos Bossa Noga Sko og vil være tilgængelige under ”Min konto” på www.Bossanogasko.dk.

1.3 Vi gør dig opmærksom på, at Bossa Noga Sko ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.

1.4 Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestillinger hjem andetsteds fra (indkøbsrisiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vores lager omfatter den relevante Bossa Noga Sko partners lager i de tilfælde. Vi leverer inden for Danmarks grænser. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark.

 

PRISER, LEVERINGSOMKOSTNINGER OG EKSPRES LEVERING

2.1 De priser, der fremgår på vores hjemmeside på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er endelige priser (i alt), og inkluderer med andre ord moms i overensstemmelse med den gældende sats. Varerne er Bossa Noga Sko ejendom eller den relevante Bossa Noga Sko partners ejendom, indtil den fulde købesum er indbetalt. 2.2 Vi afholder alle omkostningerne forbundet med levering, med undtagelse af omkostninger til ekspreslevering.

 

BETALING

3.1 Bossa Noga Sko tilbyder som udgangspunkt følgende betalingsmetoder: kreditkort og betaling via Paypal. Vi forbeholder os retten til at afvise bestemte betalingsmetoder for en given bestilling og til at henvise til andre betalingsmetoder. Vær opmærksom på, at vi kun accepterer betalinger fra konti inden for Den Europæiske Union (EU). Du skal selv dække eventuelle omkostninger pålagt i forbindelse med pengetransaktioner.

3.2 Hvis du betaler med et betalingskort, trækkes beløbet på dit kort, når vi afsender din bestilling.

3.3 Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr på 100 kr. for forsinket betaling pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentlig mindre end det angivne gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab.

 3.4 Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.

 

RABATKODER OG INDLØSNING AF RABATKODER

4.1 Rabatkoder er rabatter, der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampagner og er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan ikke købes.

4.2 Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun inden for den angivne specificerede tidsperiode. Særlige mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Rabatkoder kan ikke bruges til at købe gavekort. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses.

4.3 Værdien af ordren skal overstige værdien af det minimumsbeløb, som er angivet på rabatkoden. Værdien af rabatkoden kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret.

4.4 Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjeparter. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder.

4.5 Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og ordrens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af, at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer, du beholder.

 

LOVPLIGTIG FORTRYDELSESRET I FORBINDELSE MED KØB AF BOSSANOGASKO VARER

NÅR DU KØBER BOSSANOGASKO VARER, HAR DU EN LOVPLIGTIG RET TIL AT FORTRYDE DIT KØB:

Det første, du bør vide, hvis du beslutter dig for at returnere dine varer, er, at du kan bruge den vedlagte returneringsformular, eller du kan printe den ud fra ”Min konto” på www.bossanogasko.dk. Hvis du ikke har adgang til en printer, hvis du oplever problemer med at downloade returneringsformularen, eller du har brug for en ny returneringsformular, kan du kontakte kundeservice og anmode dem om en ny formular. Hjælp os med at undgå unødvendige omkostninger ved altid at bruge returneringsformularen når du returnerer varer.

INFORMATION OM FORTRYDELSESRETTEN

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. De 14 dages fortrydelsesret omfatter 14 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en person udpeget af dig (men ikke leverandøren), fik leveret den sidste af dine varer For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette os om din beslutning om at ophæve købsaftalen ved at sende os en utvetydig erklæring (eksempelvis et brev, en fax eller en e-mail). Hvis du ønsker det, kan du bruge den vedhæftede returformular, men det er ikke påkrævet, at du bruger denne. Du kan også vælge at udfylde og indsende returformularen eller en anden utvetydig erklæring online via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du indsender din fortrydelseserklæring online, sender vi dig en kvittering for modtagelse med det samme (eksempelvis via e-mail). Du anses for at have overholdt fortrydelsesretsperioden, hvis du indsender returformularen inden perioden på de 14 dage udløber.

Fortrydelsesrettens virkninger Hvis du ophæver din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtiget til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig inklusiv leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet forsinkelse og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din meddelelse vedrørende fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogen gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi tilbageholder imidlertid din refundering, indtil vi har modtaget de refunderede varer, eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først. Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde købsaftalen. Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de vedlagte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne. Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes stand, egenskab og funktion.

 

KUNDESERVICE

Hvis du har brug for mere hjælp kan du kontakte her.

 

LOVPLIGTIG ANSVAR FOR MANGLER OG YDERLIGERE INFORMATION

6.1 Det er muligt for personer over 18 at gøre brug af ydelserne på websitet www.bossanogasko.dk.

6.2 Hver kunde er berettiget til at oprette én kundekonto hos Bossa Noga Sko. Vi forbeholder os retten til at slette to eller flere eksisterende kontoer tilhørende den samme kunde.

6.3 En meddelelse om mangler skal begrundes, og manglen må ikke være et resultat af din fejlagtige behandling af varerne. Bossa Noga Sko vil tage stilling til, om din meddelelse vedrørende mangler er berettiget, baseret på den information du giver os.

6.4 For at være berettiget til at benytte den ovenfor nævnte ret vedrørende mangelfulde varer skal du give meddelelse om manglerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglerne ved varerne. Hvis du giver meddelelse herom inden for to måneder fra den dag, hvor du opdager manglen, vil meddelelsen altid anses for at være givet inden for rimelig tid.

6.5 For at benytte ovenfor nævnte ret, skal du underrette ved at sende os en utvetydig erklæring herom (eksempelvis et brev, en fax eller en e-mail).

6.6 Hvis du er uenig i Bossanogasko beslutning om, hvorvidt den omhandlede vare er mangelfuld, kan du indgive en klage til ‘Center for Klageløsning’. Du kan finde mere information på Center for Klageløsnings hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning eller du kan kontakte dem direkte på følgende adresse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.

Herunder finder du vores generelle dataindsamling og beskyttelse, som danner grundlaget for tilvejebringelsen af alle tjenester på Bossanogasko.dk. På Bossanogasko.dk tilbyder vi en personaliseret shopping- og service oplevelse tilpasset dine interesser og behov.

 

Hvilke data bearbejder Bossa Noga Sko?

Bossa Noga Sko tilbyder dig mange forskellige tjenester, som du kan bruge på forskellig måde. Alt efter, om du kontakter os online, telefonisk, personligt eller på anden vis, samt hvilke tjenester, du benytter, optræder der i den forbindelse forskellige data fra forskellige kilder. Mange af de data, som vi bearbejder, meddeler du os selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, eksempelvis når du registrerer dig og i den forbindelse angiver dit navn eller din e-mailadresse eller adresse. Vi modtager dog også tekniske enheds- og adgangsdata, som automatisk registreres af os i forbindelse med din interaktion med vores tjenester. Det kan eksempelvis være oplysninger om hvilken enhed du benytter. Yderligere data indsamler vi gennem vores egne dataanalyser (fx inden for rammerne af markedsforskningsstudier og gennem vurdering af kunder). Eventuelt modtager vi også data om dig fra tredjemand, eksempelvis fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

Når vi taler om ”dine data”, mener vi personrelaterede data. Hermed menes alle oplysninger, som vi straks eller i kombination med andre oplysninger ville kunne bruge til at identificere dig med. Eksempler: Dit navn, dit telefonnummer, dit kundenummer, bestillingsnumre eller din e-mailadresse. Alle oplysninger, som vi ikke kan bruge til at identificere dig med (heller ikke i kombination med andre oplysninger), gælder som ikke-personrelaterede data. Ikke-personrelaterede data betegnes også som anonyme data. Når vi kombinerer dine personrelaterede data med anonyme data, betragtes alle data i denne post som personrelaterede data. Hvis vi sletter de personrelaterede data fra en oplysning eller en post, gælder de resterende data i denne post ikke længere som værende personrelaterede data. Denne proces betegnes som anonymisering. Principielt gælder følgende: Hvis vi opfordrer dig til at meddele os bestemte personlige oplysninger, kan du selvfølgelig afvise dette. Du afgør, hvilke oplysninger du giver os. Men vi vil så muligvis ikke kunne stille de ønskede tjenester til rådighed for dig (slet ikke eller ikke optimalt). Således kan vi eksempelvis ikke levere pakker til dig, hvis du ikke har angivet en leveringsadresse. Hvis det i forbindelse med en tjeneste kun er påkrævet at angive visse oplysninger (obligatoriske angivelser), gør vi dig opmærksom herpå ved hjælp af en passende markering.

 

1.1 Profildata

Profildata er personlige og demografiske oplysninger om din person (såkaldte stamdata) og dine individuelle interesser, som du meddeler os ved registrering af din kundekonto. Dine profildata omfatter eksempelvis følgende:

 • Dit for- og efternavn
 • Dine kontaktdata
 • Dine præferencer, fx hvad angår mærker, produkttyper eller stilarter.
 • Demografiske angivelser såsom køn, alder og adresse

Obligatoriske angivelser er som regel dit navn, din e-mailadresse og en selvvalgt adgangskode. Din e-mailadresse og adgangskoden udgør senere dine login-data.I forbindelse med brug af gebyrbelagte eller individualiserede tjenester med adgangsbegrænsning kan yderligere obligatoriske angivelser være påkrævet, herunder fx din fødselsdato eller tiltaleform.

Profildata kan også omfatte yderligere angivelser om din person eller dine interesser. Disse data kan allerede søges oplyst inden for rammerne af registreringen for den pågældende tjeneste, men de kan også angives på et senere tidspunkt. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis du senere tilføjer frivillige oplysninger i din profil eller ønsker at bruge din kundekonto til at tilmelde dig til en tjeneste, som kræver yderligere obligatoriske angivelser.

 

1.2 Kontaktdata

Når du kontakter os, registrerer vi dine kontaktdata i den forbindelse. Alt efter hvordan vi kontakter dig (eksempelvis telefonisk eller per e-mail), kan dine kontaktdata omfatte dit navn, dine postadresser, dine telefonnumre, dine faxnumre, dine e-mailadresser, oplysninger om dine profiler på sociale netværk (eksempelvis modtager vi din Facebook-ID, når du kontakter os via Facebook), brugernavn og lignende kontaktdetaljer.

 

1.3 Indkøbsdata

Når du bestiller en vare hos Bossa Noga Sko eller køber på stedet, eksempelvis i Bossa Noga Sko Ringe, registrerer vi dine indkøbsdata. Alt efter salgstype og bearbejdningsstatus kan indkøbsdata omfatte følgende oplysninger:

 • Bestillingsnummer
 • Nærmere oplysninger om de købte varer (betegnelse, størrelse, farve, købspris osv.)
 • Angivelser om betalingsmåde
 • Leverings- og fakturaadresser
 • • Meddelelser og kommunikation vedrørende indkøb (fx fortrydelseserklæringer, reklamationer og meddelelser til kundeservice)
 • Leverings- og betalingsstatus, fx ”udført” eller ”sendt”.
 • Status for returforsendelse, fx ”afsluttet korrekt”.
 • • Angivelser fra de tjenesteydere, som deltager i opfyldelsen af kontrakten (ved forsendelseskøb fx forsendelsesnumre fra kurérvirksomhed)

 

1.4 Betalingsdata

Vi tilbyder dig de traditionelle betalingsmetoder inden for online-handel – særligt forskud, kreditkort og PayPal. Med henblik på gennemførelse af betalingen registrerer vi de betalingsdata, du angiver. Yderligere betalingsdata modtager vi fra vores eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester, som vi samarbejder med omkring gennemførelse af betalingen og vurdering af kreditværdighed. Vi videregiver kun sådanne data til betalingstjenesteudbydere, som kræves for betalingsafvikling.

Betalingsdata er eksempelvis følgende:

 • Foretrukken betalingstype
 • Fakturaadresser
 • IBAN og BIC samt kontonummer og bankregistreringsnummer
 • Kreditkortdata
 • Data vedrørende kreditværdighed

Betalingsdataene omfatter også yderligere oplysninger, som optræder i umiddelbar sammenhæng med betalingsafviklingen og vurderingen af kreditværdigheden. Dette vedrører eksempelvis angivelser, som eksterne betalingstjenesteudbydere anvender til identifikation, herunder eksempelvis din PayPal-ID (hvis du betaler med PayPal).

Data om kreditværdighed er sammensat af vores egne registreringer om din hidtidige betalingsevne, som vi indhenter om dig fra eksterne oplysningstjenester. Data om kreditværdighed vedrører udsagn om den vurderede økonomiske ydeevne og vilje til at foretage betaling hos en person. Dette hjælper virksomheder med at undgå kredittab, som opstår, når kunder ikke (rettidigt) kan opfylde deres betalingsforpligtelser. At der tages højde for data om kreditværdighed ved valg af betalingstype skal desuden forebygge, at vi tilbyder vores kunder betalingstyper, som ikke kan tilbydes disse kunder, samt at vores kunder indgår betalingsforpligtelser, som de ikke selv kan opfylde. Normalt fremskaffes data om kreditværdighed af såkaldte oplysningstjenester. Ud fra de forskellige angivelser beregner oplysningstjenesterne efterfølgende en såkaldt score-værdi, der blandt andet tager højde for allerede eksisterende betalingsforpligtelser og eventuelt tidligere misligholdelse af betalinger. Score-værdier er statistisk begrundede vurderinger af den fremtidige risiko for en persons misligholdelse af en betalingsforpligtelse, og de vises som talværdi i form af en procentangivelse. Vi har kun i begrænset omfang indflydelse på eksterne oplysningstjenesters databehandling (fx når vi giver oplysningstjenester meddelelse om betalingsforpligtelser, der ikke overholdes).

 

1.5 Interessedata

I forbindelse med din interaktion med vores tjenester optræder der data, som vi anvender til at registrere de(t) indhold, emner, produkter, produkttyper, mærker eller stilarter, du interesserer dig for. Eksempelvis kan vi udlede de stilarter og produktkategorier, du er interesseret i, på baggrund af indkøbsdata, indhold af ønskelister og din alder (hvis disse oplysninger er til rådighed for os) samt ved at foretage sammenligninger med brugere med lignende kendetegn. Derved kan vi vise dig de produkter, der sandsynligvis er mest relevante for dig først ved næste søgeindtastning.

Ud over de interesser, som du direkte meddeler os, kan vi også udlede dine interesser ud fra andre data, som vi registrerer. Når du eksempelvis gentagne gange besøger et bestemt område i Bossa Noga Sko, kan vi inden for rammerne af brugeranalysen fastslå dine interesser på baggrund af dine adgangsdata (fx kan vi udlede, at du muligvis interesserer dig for sport, hvis du regelmæssigt besøger kategorien ”Sportsbeklædning” eller bestiller produkter fra denne kategori).

 

1.6 Meddelelser, indhold af samtaler

Når du kommunikerer med os telefonisk, via post, sociale medier, kontaktformularer eller på anden vis kommunikerer med os eller andre brugere om produkter (fx produktvurderinger) og andre emner, registrerer vi indholdet af dine meddelelser.

Eventuelt videresender vi dine meddelelser til den, der er ansvarlig for dit anliggende, fx til partnervirksomhed eller producent. I tilfælde af en eventuel videresendelse til en anden virksomhed (fx når du sender os feedback, som videresendes til en producent af et produkt) har du selvfølgelig mulighed for at meddele os, at dine data kun skal anvendes af Bossa Noga Sko. I så fald videresender vi ikke din forespørgsel, eller vi videresender kun dine personlige oplysninger til den ansvarlige virksomhed, såfremt dit anliggende kan bearbejdes på denne måde.

Såfremt du fremsender meddelelser beregnet for andre brugere (fx produktvurderinger) via dertil beregnede funktioner, kan disse blive offentliggjort af os inden for rammerne af vores tjenester. Bossa Noga Sko bruger også tilbuddene på sociale netværk såsom Facebook, Instagram eller Twitter til at kommunikere med kunder og brugere. Vi bruger disse populære platforme til at tilbyde dig yderligere kontakt- og informationsmuligheder ud over vores egne kommunikationskanaler. Vær dog opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på de sociale netværks brugerbetingelser samt de tjenester, de udbyder, ligesom vi kun i begrænset omfang har indflydelse på deres databehandling. Vi beder dig derfor om omhyggeligt at kontrollere de personlige data, som du meddeler os via de sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på adfærden hos udbydere af de sociale netværk, andre brugere samt tredjeparter, som muligvis samarbejder med udbyderne af de sociale netværk, eller ligeledes bruger deres tjenester.

 

1.7 Lokaliseringsdata

Ved brugen af vores tjenester registrerer vi også data om din enheds aktuelle placering til bestemte formål. I den forbindelse anvendes to forskellige teknologier. Når du bruger positionstjenester på din enhed til en app, et website eller en anden online-tjeneste, som er godkendt af Bossa Noga Sko, bearbejder vi de af din enhed fundne lokaliseringsdata, som er stillet til rådighed for os, til at tilbyde dig lokalitetsbaserede tjenester. Derudover registrerer vi også lokaliseringsdata, som udledes af din enheds IP-adresse (helt ned på byniveau). Hertil anvendes en anonymiseret IP-adresse, som er forkortet til tre cifre. Denne kan derfor ikke længere anvendes til identifikation af din internettilslutning eller enhed. Denne proces (såkaldt geolokalisering) benyttes eksempelvis af os og mange andre online-shops til at registrere bedrageri, så mistænkelige bestillinger kan opdages (fx kan det i visse situationer være mistænkeligt, hvis der til en bestilling via din kundekonto anvendes en IP-adresse fra et land, hvorfra du endnu ikke har foretaget nogen bestillinger).

 

 

1.8 Billeder og andet personligt indhold

Ved hjælp af nogle af vores servicespecifikke applikationer kan du dele billeder og andet personligt indhold med os eller andre brugere med henblik på at kommunikere med os eller andre brugere eller for at individualisere tjenester.

 

1.9 Angivelser ved kampagner og spørgeundersøgelser

Hvis du deltager i en af Bossa Noga Sko tilbudt kampagne (fx præmiekonkurrence) eller forespørgsel (fx kundetilfredshedsundersøgelser inden for rammerne af markedsforskning), beder vi dig om at angive personlige oplysninger.

Efter en præmiekonkurrence beder vi dig som regel om at angive dit navn og din e-mailadresse, så vi kan informere dig, hvis du vinder, samt sikre, at hver deltager kun deltager i præmiekonkurrencen én gang.

I forbindelse med visse kampagner og spørgeundersøgelser kan vi også bede dig om at angive yderligere oplysninger. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis vi gennemfører en kampagne sammen med en partner, og partneren har brug for oplysninger om dig for at kunne stille gevinsten til rådighed for dig. I disse tilfælde informerer vi dig dog altid særskilt om de påkrævede data og de(t) formål, vi anvender dem til.

 

1.10 Enheds- og adgangsdata

Ved at bruge online-tjenester og mobile tjenester kan det ikke undgås, at der opstår og bearbejdes tekniske data med henblik på at stille de(t) tilbudte funktioner og indhold til rådighed og vise dem(t) på din enhed. Samlet betegner vi disse data som ”enheds- og adgangsdata”. Enheds- og adgangsdata opstår ved enhver brug af en online-tjeneste og mobil tjeneste. I den forbindelse spiller det ingen rolle, hvor udbyderen er. Enheds- og adgangsdata opstår derfor eksempelvis ved brugen af:

 • websites
 • apps
 • Nyhedsbreve via e-mail (dvs. når din interaktion med et nyhedsbrev registreres)
 • Lokationsbaserede tjenester

For det første registrerer Bossa Noga Sko enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester, som Bossa Noga Sko selv tilbyder (fx Bossa Noga Sko Shop). For det andet kan Bossa Noga Sko modtage enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester fra andre virksomheder, såfremt disse er Bossa Noga Sko reklamepartnere eller deltager i samme online-reklamenetværk (fx ”Google-reklamenetværket”).

Enheds- og adgangsdata omfatter følgende kategorier:

 • Generelle enhedsoplysninger såsom angivelser om enhedstype, version for operativsystemet, konfigurationsindstillinger (fx sprogindstilllinger, systemtilladelser), oplysninger om internetforbindelse (fx navn på mobilnettet, forbindelseshastighed) og om den anvendte app (fx navn og version for appen).
 • Identifikationsdata (ID’er) såsom sessions-ID’er, cookie-ID’er, entydige enheds-identifikationsnumre (fx Google reklame-ID, Apple Ad-ID), konto-ID’er fra tredjeparter (såfremt du anvender Social Plug-ins eller Social-Logins eller betaling per PayPal) og andre normale internetteknologier til at identificere din webbrowser, din enhed eller en bestemt app-installation.
 • Adgangsdata, der automatisk overføres til webserveren og databaser for apps og webbrowsere ved hver eneste online-adgang (inden for rammerne af såkaldte HTTP-forespørgsler). Det drejer sig her om standardiserede informationer om det valgte indhold (såsom navn og filtype for en valgt fil) samt yderligere oplysninger om serveradgang (såsom overført datamængde og fejlkoder), om din enhed (fx enhedstype, operativsystem, softwareversioner, enhedsidentifikationer, IP-adresse, den tidligere besøgte side og tidspunktet for adgangen).

 

Hvad anvender Bossa Noga Sko mine data til?

Bossa Noga Sko bearbejder dine data under overholdelse af alle databeskyttelseslove, der finder anvendelse. I den forbindelse overholder vi naturligvis principperne i lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejder vi derfor principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne databeskyttelseserklæring eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dataene. Disse er først og fremmest indkøbsforløbet og leveringen, individualiseringen og videreudviklingen af samt sikkerheden for vores tjenester. Inden rammerne af den strenge tyske og europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som omfatter produktudvikling, videnskabelig forskning (særligt inden for områderne maskinindlæring, kunstig intelligens og Deep Learning) samt markedsforskning, optimering af forretningsprocesser, behovstilpasset udformning af vores tjenester og individualiseret reklame.

I dette kapitel oplyser vi dig også om det lovmæssige grundlag (retsgrundlag), som vores bearbejdning af dataene til de enkelte formål bygger på. Alt efter det retsgrundlag, som vi anvender som fundament for bearbejdningen af dine data, kan du – ud over de databeskyttelsesrettigheder, som du altid har krav på (fx retten til information) – gøre krav på særlige databeskyttelsesrettigheder. Eksempelvis har du i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data.

 

2.1 Indkøbsforløb og levering af online-tjenester samt lokale og individualiserede tjenester

Vi bearbejder dine data i det omfang, det er påkrævet i hvert enkelt tilfælde for at leve op til aftalen og levere samt opfylde yderligere tjenester, som du efterspørger, således som dette er beskrevet i databeskyttelseserklæringen. Formålene med den i hvert enkelt tilfælde påkrævede databehandling retter sig efter formålet med den aftale, der er indgået med dig i hvert enkelt tilfælde (herunder vores almindelige forretningsbetingelser og eventuelt servicespecifikke forretnings- og brugerbetingelser) eller de tjenester, som du efterspørger. De vigtigste formål er følgende:

 • Levering, individualisering og behovstilpasset udformning af vores tjenester såsom Bossa Noga Sko Shop (inklusive de hertil knyttede websites, apps og funktioner, der leveres på tværs af enheder og platforme).
 • Levering af lokale tjenester i butik, Ringe
 • Gennemførelsen af kundeprogrammer
 • Gennemførelsen af købsaftaler og kundeservice inklusive forsendelses- og betalingsafvikling, inkassostyring samt håndtering af returvarer, reklamationer og garantikrav.
 • Levering af informationer, meddelelser, nyhedsbreve og andre former for direkte kommunikation samt den faste del af vores aftalemæssige ydelser samt de tjenester, som du efterspørger.
 • Garantien for den generelle sikkerhed, funktionsdygtighed og stabilitet for vores tjenester inklusive afværgelse af angreb.
 • Den ikke-reklamerelaterede kommunikation med dig om tekniske, sikkerheds- og aftalerelevante emner (fx advarsler om bedrageri, kontospærring eller ændringer til aftalen).
 • Gennemførelse af kampagner og præmiekonkurrencer.

 

2.2 Individualisering af shopping

Vi bearbejder dine data med henblik på at levere komfortable og nyttige tjenester, som mest optimalt lever op til dine krav og interesser. Da udvalget i Bossa Noga Sko shop omfatter produkter mærker, er det påkrævet, at vi præsenterer vores indhold og tilbud behovstilpasset, så du kan finde de produkter, der rent faktisk har din interesse. Det nødvendiggør en brugerspecifik vurdering af relevansen af produkter og indhold.

For at gøre shopping-oplevelsen i Bossa Noga Sko Shop individuel, bruger vi enheds- og adgangsdata, som vi registrerer for brugeranalysen. Derudover bruger vi også enheds- og adgangsdata, som vi modtager fra reklamepartnere, mens du besøger Bossa Noga Sko Shop. Hvis du er logget på med din kundekonto i forbindelse med dit besøg i Bossa Noga Sko Shop, anvender vi også profildata, interessedata og indkøbsdata til at gøre shopping-oplevelsen individuel. Kun ved hjælp af en sådan individualisering af din shopping-oplevelse kan vi præsentere dig for passende søgeresultater, produktforslag, anbefalinger af stilvalg samt andet indhold, som modsvarer dine faktiske interesser. Uden en sådan individualisering af din shopping-oplevelse, som mange online-butikker gennemfører som standard, ville søgningen efter de produkter, der er relevante for dig, være mindre komfortabel og mere kedelig, ligesom din mulighed for at gøre brug af vores tilbud ville være forringet. På trods af individualiseringen af din shopping-oplevelse har du selvfølgelig stadig adgang til alt indhold. Individualiseringen af din shopping-oplevelse betyder dog, at du ser det indhold, der er mere relevant for dig, tidligere.

 

 

2.3 Forebyggelse af bedrageri, valg af betalingstyper og vurdering af kreditværdighed

Forebyggelse af bedrageri

For at modvirke risikoen for brud på datasikkerheden overføres dataene for brugerne af vores tjenester i kodet form. Dette gælder for bestillingen såvel som for login ved hjælp af kundekontoen. Til det formål anvender vi kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Kodningen medfører, at tredjeparter ikke kan se dataene. For yderligere at beskytte os mod eksterne angreb anvender vi specielle sikkerhedsteknologier, som kontinuerligt kontrollerer vores systemer og straks registrerer og viser mistænkelige forhold. Gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer vi desuden vores systemer mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring og udbredelse af kundedata forårsaget af uautoriserede personer. På denne måde vil vi gerne sørge for, at risikoen for en uberettiget adgang er så lille som mulig, idet beskyttelse af dine data til syvende og sidst har højeste prioritet hos os. Samtidig kan vi dog – på linje med andre virksomheder – ikke garantere en absolut beskyttelse

Derudover gør vi brug af tekniske og manuelle processer, som skal forebygge bedrageri, så vi og vores brugere beskyttes mod misbrug af deres data; herunder i særlig grad misbrug, som skyldes bedrageriske bestillinger. I den forbindelse sammenlignes posten også med dine tidligere bruger- og bestillingsvaner. Derudover sker der også en sammenligning med generelle poster fra det samlede antal bestillinger, der er foretaget hos Bossa Noga Sko og i hvilken forbindelse der er begået bedrageriske handlinger, eller hvor der er mistanke herom. Denne sammenligning har til formål at afdække de bedrageriske mønstre og forhindre bedrageri og identitetstyveri ved at sammenligne disse mønstre.

Som opfølgning på registreringen af kundekontoen overfører Bossa Noga Sko på vores vegne dit navn samt de adresser, du har angivet i din profil, til eksterne oplysningstjenester. Formålet hermed er at sikre, at du rent faktisk er tilmeldt og kan kontaktes på de adresser, du har meddelt. Typiske indicier, der – oftest i kombination – kan pege på en øget sandsynlighed for, at der foreligger et bedrageriforsøg, er følgende:

 • Din leveringsadresse blev ændret kort tid før odrebehandlingen og/eller befinder sig i et område med øget risiko for bedrageri.
 • Din bestilling er særligt omfattende og/eller omfatter produkter, der for øjeblikket oplever stor efterspørgsel og/eller bliver foretaget på et tidspunkt, der er usædvanligt for dit område (fx om natten).
 • Betalingstypen debitering anvendes i forbindelse med bestillingen.
 • Før ordrebehandlingen blev der foretaget mistænkelige login-forsøg på din kundekonto, hvis mønstre tyder på en automatiseret fremgangsmåde.
 • Din kundekonto anvendes fra en mistænkelig IP-adresse.
 • Din kundekonto anvendes med en ukendt eller mistænkelig enhed.

Hvis vores sikkerhedssystem formoder, at der er tale om et bedrageriforsøg eller en øget risiko for bedrageri, videresendes den pågældende sag til Bossa Noga Sko ejere med henblik på manuel kontrol. Under hensyntagen til risikoen for bedrageri træffes der passende forebyggende foranstaltninger (fx foreløbig spærring af kundekontoen eller begrænsning af de tilbudte betalingstyper).

 

 
Betalingstyper

Før vi præsenterer dig for de betalingstyper, der står til rådighed i forbindelse med et køb, gennemfører Bossa Noga Sko en risikovurdering. Med henblik på gennemførelse af risikovurderingen anvendes dine hidtil registrerede indkøbsdata, betalingsdata, data om kreditværdighed, data om din hidtidige betalingsadfærd samt dine profildata (herunder navn, fornavn, leverings- og fakturaadresser, e-mailadresser, fødselsdato). Kontrollen og vurderingen sker automatiseret under anvendelse af statistisk begrundede skøn over risikoen for manglende betaling hvad angår de betalingstyper, som vi tilbyder. Inden for rammerne af risikovurderingen overfører Bossa Noga Sko også dine data til eksterne oplysningstjenester med henblik på at indhente generelle oplysninger til vurdering af betalingsspecifikke risici for manglende betaling fra disse (fx sandsynligheden for, at du bor på den angivne adresse og om dine adressedata er opdaterede) samt i visse tilfælde også data om kreditværdighed, herunder udestående regninger og omstændigheder, der umiddelbart peger på, at der er risiko for en misligholdelse af en betalingsforpligtelse (fx insolvens, udskydelse af betaling på grund af manglende betalingsevne). Hvilke af de konkrete data om kreditværdighed, der anvendes inden for rammerne af risikovurderingen, kan være forskellige fra land til land.

Risikoen for manglende betaling vurderes individuelt for hver enkelt betalingstype i form af et skøn. Hvis resultatet af risikovurderingen er positiv, kan vi tilbyde dig alle de betalingstyper, vi tilbyder. I modsat fald tilbyder vi dig kun bestemte betalingstyper. Faktorer, som kan påvirke tilgængeligheden af en betalingstype, er følgende:

 • Kombinationen af navn og adresse kunne ikke findes. Dette kan være tilfældet ved skrivefejl, flytninger, indgåelse af ægteskab, eller hvis et område lægges ind under en anden kommune.
 • Du har angivet en leveringsadresse, pakkestation eller firmaadresse, som afviger fra fakturaadressen.
 • Der er udestående fordringer mod dig.
 • Der forekom tidligere betalingsforstyrrelser i forbindelse med visse betalingstyper.

 

Vurdering af kreditværdighed

I tillæg til risikovurderingen bearbejder Bossa Noga Sko dine data inden for rammerne af en automatiseret vurdering af kreditværdighed, før du får vist de betalingstyper, som vi stiller til rådighed for dig i forbindelse med et køb. Denne kontrol har til formål at forebygge manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser, ligesom kontrollen sker af sikkerhedshensyn, da bedrageriforsøg og andre strafbare handlinger herved kan registreres.

Ud over de data, som Bossa Noga sko allerede råder over, anvendes der ligeledes data om kreditværdighed fra eksterne oplysningstjenester i form af score-værdier. Score-værdier er statistisk begrundede vurderinger af den fremtidige risiko for en persons misligholdelse af en betalingsforpligtelse, og de vises som talværdi i form af en procentangivelse. Med henblik på dette fremsender Bossa Noga Sko på vegne af os de personrelaterede data, som kræves til en vurdering af kreditværdighed ( som regel er der tale om dit for- og efternavn, din adresse samt eventuelt din fødselsdato) til den eksterne oplysningstjeneste. I den forbindelse tages der også højde for adressedata i forbindelse med beregning af score-værdien. Oplysningstjenesten benytter de af os fremsendte data til på grundlag af matematisk-statistiske processer at foretage en tilsvarende vurdering af din kreditværdighed hvad angår den pågældende bestilling.

Alt efter resultatet af vurderingen af kreditværdigheden (dvs. om resultatet af denne er positiv eller negativ) viser vi dig egnede betalingstyper, som du kan fortsætte og afslutte købet med.

 

2.4 På baggrund af dit samtykke

Hvis du har meddelt os dit samtykke til bearbejdning af personrelaterede data, er det først og fremmest dit samtykke, der udgør grundlaget for vores databehandling. Formålet med dit samtykke afgør, hvilke af dine data vi bearbejder på baggrund af dit samtykke. Typiske formål er eksempelvis følgende:

 • Bestillingen af et nyhedsbrev.
 • Deltagelsen i spørgeundersøgelser og markedsforskningsstudier.
 • Bearbejdningen af særligt følsomme data, som fx indeholder oplysninger om dine politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller din sundhedstilstand.
 • Registreringen af telefonsamtaler, som du fx fører med vores hotline.
 • Overførsel af dine data til tredjepart eller til et land uden for Den Europæiske Union.
 • Gennemførelse af en vurdering af kreditværdigheden (såfremt den ikke er påkrævet for at kunne leve op til aftalen eller for at kunne gennemføre påkrævede foranstaltninger forud for indgåelse af aftalen).

 

Hvilke data bliver registreret?

Vi registrerer principielt alle data, som du meddeler os direkte via vores serviceydelser.

 

Enheds- og adgangsdata

Ved hver enkelt adgang til vores server og databaser opstår der enheds- og adgangsdata, som protokolleres i såkaldte server-logfiler. Den heri indeholdte IP-adresse anonymiseres kort tid efter ophør af den respektive adgang, når lagringen ikke længere er påkrævet med henblik på at opretholde funktionsdygtigheden for det pågældende website.

Hvis et enhedsspecifikt identifikationsnummer er tilgængeligt og aktiveret på din enhed, registrerer vi også dette (fx et såkaldt ”reklame-ID”, når du anvender en Android-enhed eller ”Ad-ID”, når du anvender en Apple-enhed). Denne enhedsidentifikation tildeles af producenten af operativsystemet og kan udlæses og anvendes af websites og apps, så du får præsenteret indhold, der bygger på dine brugervaner. Hvis du ikke ønsker denne enhedsidentifikation, kan du altid deaktivere dette i browserindstillingerne eller systemindstillingerne på din enhed.

 

Login

Vi opretter en personlig adgang med beskyttelse ved hjælp af adgangskode for brugere, som opretter en kundekonto eller tilmelder sig en anden tjeneste. Hvis du ikke logger af igen efter en login med dine login-data, forbliver du automatisk logget på i de fleste af vores serviceydelser. Alt efter serviceydelsen anvendes der hertil en cookie-teknologi eller sammenlignelig teknologi. Denne funktion gør det muligt for dig at bruge en del af vores tjenester, uden at du skal logge på igen i hvert enkelt tilfælde. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver du dog altid opfordret til at indtaste din adgangskode, når du eksempelvis vil ændre dine profildata eller foretage en bestilling

 

Oplysninger om website-cookies

Vores websites anvender cookies. Din accept af cookies er ikke en forudsætning for at besøge vores websites. Dog gør vi dig opmærksom på, at vores websites kun har begrænsede funktionaliteter, hvis du ikke accepterer cookies. I din webbrowser kan du indstille, at en lagring af cookies kun accepteres, hvis du giver dit samtykke hertil.

De cookies, som vores websites anvender, kan stamme fra Bossa Noga Sko eller vores eksterne partnere. Hvis du vil acceptere Bossa Noga Sko-cookies, men ikke cookies fra vores eksterne partnere, kan du vælge en tilsvarende indstilling i din browser (fx ”Blokér cookies fra tredjeparter”). Som regel viser hjælpe-funktionen i menubjælken i din webbrowser, hvordan du afviser nye cookies, og hvordan du kan fjerne allerede modtagne cookies. Vi anbefaler, at du logger dig helt ud efter brug af vores websites, hvis du benytter computere, som flere brugere har adgang til, og som er indstillet således, at de accepterer cookies og Flash-cookies.

I tilknytning til vores serviceydelser anvendes tre kategorier af cookies:

 • Nødvendige cookies: Disse cookies kræves til optimal navigation og betjening af websitet. Med disse cookies opsættes varekurv-funktionen eksempelvis således, at varerne forbliver gemt i din varekurv, mens du fortsætter indkøbet. De nødvendige cookies har til formål at gemme bestemte indtastninger og indstillinger, som du har foretaget, så du ikke skal gentage disse hele tiden, ligesom de afstemmer indhold fra Bossa Noga Sko i forhold til dine individuelle interesser. Uden nødvendige cookies kan websitet ikke benyttes eller kun benyttes i begrænset omfang.
 • Statistik-cookies: Disse cookies registrerer enheds- og adgangsdata med henblik på at analysere brugen af vores websites, herunder hvilke områder af websitet, der benyttes hvordan (såkaldt surf-adfærd), hvor hurtigt indhold indlæses og om der forekommer fejl. Disse cookies indeholder kun anonyme eller pseudonyme oplysninger og anvendes kun til at forbedre vores website og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere samt for at måle, hvor effektiv vores reklame er. Statistik-cookies kan blokeres, uden at navigationen og betjeningen af websitet påvirkes.

 

Nyhedsbreve

Vi tilbyder dig forskellige serviceydelser, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du får information om de emner, som de enkelte nyhedsbreve behandler, samt yderligere oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev. Derudover findes der også servicespecifikke nyhedsbreve, som er en fast del af en særlig serviceydelse. Eksempelvis modtager du kun nyhedsbrevet, når du er medlem af Bossa Noga Sko. Når du bruger vores nyhedsbreve, registrerer vi også enheds- og adgangsdata.

 

4.2 Hvordan tilmelder jeg mig?

I forbindelse med forsendelse af vores nyhedsbreve, som man først skal tilmelde sig (fx Bossa Noga Sko nyhedsbrevet), dvs. vi sender først et nyhedsbrev til dig, når du forinden udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at vi aktiverer den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Her skal du desuden bekræfte, at den e-mailadresse, du har meddelt, rent faktisk er din. Med henblik på dette sender vi dig en informationsmail, hvor vi beder dig om at klikke på et link i denne e-mail for at bekræfte, at du er indehaver af de meddelte e-mailadresser. Muligvis gør vi ikke brug af denne proces, hvis du allerede i anden anledning på denne måde har bekræftet over for os, at du er indehaver af denne e-mailadresse.

 

4.3 Framelding

Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra os, kan du altid framelde dig modtagelsen af nyhedsbrevet igen, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end fremsendelsesomkostningerne, som følger standardtaksten. En meddelelse i tekstform (fx e-mail, fax, brev) til Bossa Noga Sko, der er ansvarlig for det pågældende nyhedsbrev, er i den forbindelse tilstrækkeligt. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i hvert nyhedsbrev.

 

4.4 Hvilke data bliver registreret?

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmer vi automatisk din IP-adresse og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Således kan vi dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig og i givet fald registrere en uretmæssig brug af din e-mailadresse.

Vi registrerer enheds- og adgangsdata, som opstår i forbindelse med din interaktion med et nyhedsbrev. Med henblik på denne vurdering indeholder nyhedsbrevene henvisninger til billedfiler, som er gemt på vores webserver. Når du åbner et nyhedsbrev, indlæser dit e-mailprogram billedfilerne fra vores webserver. De enheds- og adgangsdata, der opstår i den forbindelse, registrerer vi i pseudonymiseret form under et tilfældigt genereret identifikationsnummer (nyhedsbrev-ID), som vi anvender til at identificere dig uden dit samtykke. Således kan vi følge med i om og hvornår du har åbnet hvilke udgaver af et nyhedsbrev. De links, der forefindes i nyhedsbrevene, indeholder ligeledes dit nyhedsbrev-ID, så vi kan registrere det indhold, du interesserer dig for. l På baggrund af de data, der udvindes på denne måde, opretter vi en brugerprofil til dit nyhedsbrev-ID, så vi kan individualisere indholdet i nyhedsbrevene i overensstemmelse med dine interesser og brugervaner og foretage statistiske analyser af den måde, som vores brugere anvender den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Disse data kobler vi sammen med de data, som vi registrerer inden for rammerne af brugeranalysen.

Denne individualisering af shopping-oplevelsen er en fast del af nyhedsbrevet fra Bossa Noga Sko. Du kan altid gøre indsigelse mod analysen af nyhedsbrevet ved at deaktivere den pågældende serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i hver udgave af vores nyhedsbrev.

 

 

Individuelle produktanbefalinger per e-mail og Push-service

I forbindelse med vores serviceydelser præsenterer vi dig også for informationer og tilbud fra Bossa Noga Sko på baggrund af dine interesser. Disse individuelle produktanbefalinger tilsender vi dig uafhængigt af, om du abonnerer på et nyhedsbrev. For at kunne vælge de individuelle produktanbefalinger bruger vi i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser fortrinsvis dine hidtidige indkøbsdata og interessedata på baggrund af hvilke vi udleder dine produktinteresser under hensyntagen til de interesser og præferencer, du har meddelt os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os, kan du altid deaktivere denne serviceydelse.

 • Hvis du ikke ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os per e-mail, kan du altid gøre indsigelse mod dette, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end fremsendelsesomkostningerne, som følger standardtaksten (fx omkostninger i forbindelse med internetforbindelsen, porto). Dette kan ske helt uformelt ved at du fx sender en e-mail til os herom. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i alle e-mails.
 • Hvis du ikke længere ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os per Push-service, kan du altid deaktivere denne funktion under indstillingerne i den pågældende app. I de fleste af vores apps finder du den pågældende funktion i området ”Indstillinger”, hvor du så vælger ”Meddelelser” eller ”Push-meddelelser”.

 

Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Under hensyntagen til de respektive lovmæssige betingelser har du følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder: Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO), ret til sletning (artikel 17 i DSGVO), ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO), ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO), ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO), ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO), ret til tilbagekaldelse af samtykker (artikel 7, stk. 3 i DSGVO) samt ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO).

Vigtige oplysninger:

 • For at sikre, at dine data ikke udleveres til tredjeparter ved begæring om oplysninger, bedes du sammen med din forespørgsel per e-mail eller per post medsende tilstrækkelig dokumentation for din identitet.
 • De fleste af dine angivelser kan du selv ændre i din kundekonto. I alle andre tilfælde bedes du venligst kontakte vores kundeservice.
 • Databeskyttelsesmyndighedernes kompetencer retter sig efter det ansvarlige organs hjemsted. Du kan dog også henvende dig til databeskyttelsesmyndighederne i nærheden af din bopæl, hvorefter disse sender din klage videre til den kompetente myndighed.
 • Hvis du har givet dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du altid tilbagekalde dette samtykke. En tilbagekaldelse har ingen virkning på lovligheden af den bearbejdning af dine data, der er sket før din tilbagekaldelse.
 • Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data til reklameformål, herunder direkte reklame (også i form af dataanalyser), uden at du skal angive årsagerne hertil.
 • Hvis vi foretager bearbejdningen af dine data på baggrund af en afvejning af interesser i medfør af artikel 6 stk. 1 litra f i DSGVO (fx overførsel af data om kreditværdighed til en ekstern oplysningstjeneste), kan du gøre indsigelse mod bearbejdningen. Ved udøvelsen af din ret til indsigelse beder vi dig om at fremlægge dine grunde til, at vi ikke skal bearbejde dine data. I tilfælde af en begrundet indsigelse kontrollerer vi sagens faktuelle forhold, hvorefter vi enten indstiller/tilpasser bearbejdningen eller meddeler dig vores tvingende beskyttelsesværdige grunde, som giver os anledning til at måtte fortsætte bearbejdningen.

 

Hvornår slettes mine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data så længe som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. Eventuelt gemmer vi også dine personrelaterede data til andre formål, når respektive så længe loven tillader os fortsat at foretage lagring til bestemte formål, herunder til at gøre retskrav gældende.

Hvis du lukker din kundekonto, sletter vi alle data, som vi har gemt vedrørende dig. Hvis en komplet sletning af dine data ikke er mulig eller påkrævet ud fra lovgivningsmæssige grunde, bliver de pågældende data spærret for yderligere bearbejdning.

En spærring sker eksempelvis i følgende tilfælde:

 • Dine bestillings- og betalingsdata og eventuelt yderligere data er som regel underlagt forskellige lovmæssige former for opbevaringspligt, hvilket bl.a. fremgår af handelsloven og skatteloven. Lovgivningen forpligter os til at opbevare disse data i op til ti år med henblik på skattekontrol og revisioner. Først derefter må vi endegyldigt slette de pågældende data.
 • Også hvis dine data ikke er underlagt nogen lovmæssig opbevaringspligt, kan vi i de tilfælde, hvor lovgivningen tillader dette, se bort fra en øjeblikkelig sletning og i stedet først foretage en spærring. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor vi muligvis stadig har behov for de pågældende data med henblik på fortsat gennemførelse af aftalen eller retsbeskyttelse (fx ved reklamationer). Det afgørende kriterium for varigheden af spærringen er i så fald de lovmæssige forældelsesfrister. Efter udløb af de relevante forældelsesfrister slettes de pågældende data endegyldigt.

I de tilfælde, hvor loven tillader dette, kan der ses bort fra sletningen, hvis det drejer sig om anonyme eller pseudonymiserede data, og sletningen umuliggør bearbejdningen til videnskabelige forskningsformål eller til statistiske formål eller i alvorlig grad påvirker denne.

 

Hvordan beskytter Bossa Noga Sko mine data?

Dine personlige data overføres sikkert hos os ved hjælp af kodning. Dette gælder for din bestilling såvel som for kundelogin. Desuden sikrer vi vores websites og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller udbredelse af dine data forårsaget af uautoriserede personer.

WordPress Theme built by Shufflehound. Udviklet af Bossanogasko i Wordpress
da_DKDanish
da_DKDanish